Vítejte

Internetový marketing se ve své podstatě ve všem shoduje s klasickým marketingem, jedná se o celou řadu aktivit spojených s ovlivňováním, přesvědčováním a udržením vztahu se zákazníky. Marketing, který se odehrává na internetu, se soustředí především na komunikaci.[6]

„Internetový marketing je marketing, který se odehrává ve specifickém prostředí internetu a vychází ze všech praktik klasického marketingu. Nástroje, které využívá, jsou v užším pojetí pouze internetová reklama a vlastní webové stránky. V širším pojetí pak i další nástroje marketingových komunikací, které se na internetu také uplatňují: online public relations, online direct marketing a podpora prodeje na internetu.“[7]

Marketing se díky internetu změnil, především nové technologické možnosti způsobily, že firmy začaly hledat jiné způsoby, jak oslovit zákazníky. Tam, kde se se používají vyspělé technologie, se stává internetový marketing v dnešní době významnější než klasický marketing. Zatím ne do míry objemu vybraných prostředků, ale co do účinnosti. Předpokládá se, že to jak se marketing popisuje v literatuře a jak je obecně známý se v budoucnu změní. Internetový marketing můžeme chápat jako proces, který je zapotřebí monitorovat, analyzovat a zlepšovat a skládá se z pěti částí, kde za nejdůležitější faktor můžeme považovat poznání zákazníka. Dokud nebudeme vědět, co zákazníci požadují, nemůžeme dělat jakékoli další kroky.[8]

Výhody internetového marketingu

Cílení a individualizace – díky využití internetu je možné přesně cílit na skupiny zákazníků (případně i jednotlivé zákazníky), kteří mají o daný produkt nebo službu zájem. Zákazníci zároveň vystupují z individuality (obousměrná komunikace), což umožňuje plně pochopit jejich individuální potřeby a preference.

Monitorování a měření – jednou z hlavních předností online marketingu je měřitelnost mnoha ukazatelů, které navíc probíhá v reálném čase. Díky analytickým nástrojům je možné měřit nejen počty návštěvníků na stránkách, reálné kliky na reklamu a nákupy, ale i chování návštěvníků v rámci stránek nebo dosah komunikace na sociálních sítích.

Zpětná vazba zákazníků – internet slouží jaké médium pro obousměrnou komunikaci mezi firmou a zákazníkem. Oproti době masmédií, kdy byl tok informací jednosměrný směrem k zákazníkovi a zpětná vazba byla prakticky potlačena, tak má dnes zákazník k dispozici prostředky k dohledání hodnocení produktu a v případě nespokojenosti, i možnost tyto informace předávat dalším potenciálním kupujícím. Dochází tak k vyššímu důrazu na kvalitu služeb a výrobků.

Komplexnost – internet nabízí širokou škálu použitelných metod a nástrojů, které lze využít k oslovení potenciálních zákazníků.

Efektivita – online marketing nabízí v porovnání s ostatními druhy reklamy levnou možnost propagace. Velkou výhodou pro zadavatele je i možnost použít platebních modelů založených na platbě za akci – tj. dochází k platbě až po uskutečnění nákupu, kliknutí, případně zhlédnutí nebo přečtení.

Dostupnost – internet funguje 24 hodin denně, 365 dní v roce a i v době, kdy je v některých oblastech pokles aktivity (např. během noci), stále je možnost na oslovení potenciálních zákazníků na druhé straně světa.

Globální dopad – až na několik výjimek (způsobených zejména cenzurou - například cenzura internetu v Číně) je možné přes internet oslovit kohokoliv s přístupem k internetu, kdekoliv na světě.[9]

Rychlý kontakt
E-marketing.....

Využívate E-marketing?

Celkem hlasů: 21723
Jsme na Facebooku